Gastenboek E-mail update Reislinks

Financien


FAQ
De laatste week
Het Thuisfront
Financien
Gezondheid
Verzekeringen
De Route
Paklijst
Website en Sponsoring

Uit verschillende bronnen, maar met name uit het handboek voor de wereldreiziger vernemen we dat je in Zuid-Oost Azie voor zo'n fl.1000,- per persoon per maand moet kunnen rondkomen. Omdat een flinke slag om de arm te houden, wat budget voor uitstapjes willen hebben en omdat het duurder is naarmate je minder op dezelfde plek verblijft gaan we uit van het dubbele. Uitgaande van een jaar wegblijven bepalen we ons streefbedrag om te sparen dus op fl.50.000,-.

We zijn inmiddels al een tijdje aan het sparen en eind augustus 2001 hebben we het beoogde bedrag bij elkaar. Nu moeten we ons gaan bezinnen op het op een gestructureerd opmaken van dat bedrag. Het uitgavepatroon van fl.2000,- per persoon per maand moeten we waarschijnlijk goed gaan bewaken omdat we er anders gemakkelijk overheen kunnen gaan. In de komende tijd werken we dus aan een gedetailleerder financieel plaatje.

Een ander aspect is hoe we in den vreemde kunnen beschikken over onze spaarcenten. Uiteraard zal dit een mix zijn van contanten (dollars), creditcard(s) en pinpassen, maar hoe die mix eruit ziet hebben we nog niet bepaald. Onlangs zijn we onaangenaam verrast door een zakkenroller, die met behulp van onze pinpas ook nog eens geld opnam, terwijl we binnen een kwartier na verlies die rekening al geblokkeerd hadden. Dit werpt een ander licht op de veiligheid van pinpassen, want we hebben geen idee hoe de dief aan de code is gekomen (we zijn altijd zeer voorzichtig hiermee). Later meer......

Wereldreis zonder vleugels